Tag: unia europejska

Czy UE grożą kolejne „exity”? Jak ich uniknąć, czy może są jej potrzebne?

Wstęp Referendum przeprowadzone 23 czerwca 2016 w Wielkiej Brytanii zmieniło dotychczasowe postrzeganie globalizacji oraz integracji europejskiej. Przewagą 51,89% głosów społeczeństwo Zjednoczonego Królestwa opowiedziało się za opuszczeniem Unii Europejskiej. W tej pracy chcę pokazać, że proces potocznie nazwany Brexitem był czymś więcej niż tylko grą polityczną. Prześledzenie badań socjologicznych oraz psychologicznych różnych nacji zamieszkujących Europę ukazało…
Dowiedz się więcej


28 kwietnia, 2017 0

Turcja w Unii Europejskiej

Zdaniem Camerona powinna wejść w roku 3000. Z PKB na osobę równą 27% średniej unijnej po wejściu Turcja przejęłaby większość środków z budżetu do tej pory przeznaczane na Europę Środkowo- Wschodnią.


13 kwietnia, 2017 0