Czy jesteśmy jako Polacy biedni?

Jak to jest w końcu? Jesteśmy pracowici czy nie? Dzisiaj o REGONach i NIPach, a także o wzroście dobrobytu w Polsce.


3 czerwca, 2017 0