Tag: nagrodanobla

Maj 6, 2017
Kwiecień 22, 2017
Październik 10, 2016

Dzisiaj podano do wiadomości publicznej nazwiska laureatów tegorocznej Nagrody Nobla. Jak już mamy być szczegółowi…