Polska awansuje w rankingu Banku Światowego!

Awansowaliśmy w rankingu Banku Światowego, ale jak to się ma do innych rankingów? Niektóre badania jakości życia nawet nie uwzględniają Polski bo jesteśmy zbytnio z tyłu. Oprócz analizy ilościowej (finanse, PKB per capita czy inwestycje netto) ważne są czynniki jakościowe i społeczne.


11 grudnia, 2016 0